Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
Národní památkový ústav Logo UJEP Ministerstvo kultury
Etapa A: Terénní dokumentace jednotlivých typů památek, k.ú. Milešov
 1. Cíl etapy: provedení dokumentace
 2. Datum zahájení řešení etapy: 1. 3. 2012
 3. Datum ukončení řešení etapy: 31. 12. 2012
 4. Převažující typ výzkumu: základní výzkum
 5. Výsledky etapy: provedená dokumentace, vypracování dokumentačních standardů, vypracování pilotních metodik k prověření v praxi
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy: Zpracovaná dílčí zpráva, provedená dokumentace jednotlivých typů památek.

 
Etapa B: Vytvoření metodik dokumentace jednotlivých typů památek.
 1. Cíl etapy: vytvoření metodik
 2. Datum zahájení řešení etapy: 1. 3. 2012
 3. Datum ukončení řešení etapy: 31. 12. 2015
 4. Převažující typ výzkumu: aplikovaný výzkum
 5. Výsledky etapy: vytvoření metodik
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy: Zpracování metodik, vytištěná forma.

 
Etapa C: Terénní průzkum území severozápadních Čech za účelem vytvoření databáze vybraných typů ohrožených památek; vytvoření specializovaných map s odborným obsahem
 1. Cíl etapy: zpracování terénního výzkumu, výběr typologických objektů, vytvoření databáze; vytvoření specializovaných map
 2. Zahájení etapy: 1. 3. 2012
 3. Datum ukončení etapy: 31. 12. 2015
 4. Převažující typ výzkumu: aplikovaný výzkum
 5. Výsledky etapy: seznamy objektů, vytvoření specializovaných map
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy: Zpracování seznamů objektů, vytvoření databází; webová prezentace specializované mapy
 7.  
Etapa D: Příprava a realizace monografie „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“
 1. Cíl etapy: provedení archivního a historického výzkumu, umělecko-historického hodnocení, digitalizace archivního materiálu; vytvoření monografie, tj. autorské texty jednotlivých autorů k vybraným kapitolám
 2. Zahájení etapy: 1. 3. 2012
 3. Datum ukončení etapy: 31. 1. 2015
 4. Převažující typ výzkumu: aplikovaný výzkum
 5. Výsledky etapy: komplexní podklady pro zpracování monografie; zpracovaná monografie
 6. Forma zpracování a předání: Zpráva o provedeném výzkumu; monografie „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“ – tištěná forma.
 7.  
Etapa E: Realizace výstavy „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“
 1. Cíl etapy: realizace výstavy
 2. Zahájení etapy: 1. 9. 2013
 3. Datum ukončení etapy: 31. 12. 2015
 4. Převažující typ výzkumu: aplikovaný výzkum
 5. Výsledky výstavy: realizovaná výstava, katalog výstavy
 6. Forma zpracování a předání: realizace výstavy, vytištění katalogu výstavy