Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
Národní památkový ústav Logo UJEP Ministerstvo kultury
Model HandyScan
Erb nad portálem kostela, Milešov
Průseková fotogrammetrie Výklenková kaple Fotogalerie
Album Milešov
Fotoplán
Casino
Certifikované metodiky Fotogrammetrie
Fasáda
Archivní materiál
Album Milešov
Stavební zaměření
Casino