Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
Národní památkový ústav Logo UJEP Ministerstvo kultury

Plánované výsledky výzkumu:

Specializované mapy:

Rekonstrukční mapy krajiny k.ú. Milešov
Ohrožené kulturní dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech

Databáze ohroženého kulturního dědictví
v příhraniční oblasti severozápadních Čech

Odborná monografie
„Milešov ve středověku a novověku“ v české a anglické mutaci

Výstava
Milešov ve středověku a novověku bannery zde katalog výstavy zde


Metodiky pro dokumentaci ohroženého kulturního dědictví : zde

Digitalizace a vizualizace
Drobné památky
Lidové stavby
Sakrální památky
Městská architektura