Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
Národní památkový ústav Logo UJEP Ministerstvo kultury

Řešitelská pracoviště a jejich součásti:

Národní památkový ústavNárodní památkový ústav

(Příjemce- koordinátor)

NPU, ú.o.p. Ústí nad Labem

NPU, ú.p. Praha

NPU, ú.o.p. Loket

NPU, ú.o.p. Liberec

Univerzita Jana Evangelisty PurkyněLogo UJEP

(Příjemce)

FF UJEPLogo UJEP

Centrum Dokumentace FF UJEP

FŽP UJEPLogo UJEP

GeolabLogo UJEP